Teenused

Elektritööd

elektritööd

Teeme tööstusseadmete elektriremonditöid. Otsime ja kõrvaldame rikkeid, teeme plaanilist remonti.

Koostöös kliendiga ja tema soovidest lähtuvalt teeme erinevaid projekteerimistöid alustades elektrivarustussüsteemidest ja lõpetades valgustussüsteemidega.

Paigaldame jõukaableid, trafoalajaamu ja elektriseadmeid.

Viime läbi kliendi elektriseadmete hooldust ja järelevalvet. Kureerime elektriseadmete passistamist TKK-s.

loe edasi

Gaasitööd

gaasitööd

Teeme kõiki gaasikütte- ja soojusvarustussüsteemide ja seadmete projekteerimis-, ehitus-, paigaldus- ja hooldustöid. Renoveerime ja automatiseerime soojasõlmi ja küttesüsteeme.

Projekteerime erinevate objektide gaasivarustussüsteeme alates eluruumidest ja lõpetades tööstusettevõtete süsteemidega.

Paigaldame erinevaid seadmeid gaasiarvestitest gaasikateldeni.

loe edasi